Content Marketing er et vigtigt værktøj inden for online markedsføring, og bliver benyttet i mange virksomheder. For at en virksomheds content marketing indsats kan opnå de bedste resultater, er det afgørende, at de på forhånd har lagt en strategi over deres fremtidige indsatser. Med en veldefineret og grundig plan, sikrer man sig en god effekt af indsatsen.

Fastlæg formålet for content marketing indsatsen

Det første man skal foretage sig, når strategien skal udarbejdes, er at definere formålet med indsatsen. Man skal komme frem til, hvad en indsats med content marketing kan gøre for virksomheden, og hvorfor det er vigtigt for netop Jeres virksomhed? Formålet med content marketing kan for eksempel være:

  • Øget salg
  • Bedre service
  • Synliggørelse af kompetencer
  • Synliggørelse af produkter
  • Udvidelse af nuværende forretningsområde

Der findes mange forskellige grunde til, at virksomheder vælger at benytte sig af content marketing, og altså ikke noget entydigt svar på, hvad det præcise formål med indsatsen er. Vigtigst er det, at strategien er lagt – først når formålet er kendt, kan man definere de mål, som man skal i mål med, før man kan sige, at indsatsen er afsluttet succesfuldt.

Målgruppe?

Det er dog ikke kun formålet, der er vigtigt at fastlægge. Det er nemlig vigtigt at vide, hvem indholdet skal rettes mod – altså hvilken målgruppe I henvender Jer til. Når målgruppen er fastlagt, er det nemmere at tilpasse indholdet i content marketing indsatsen, så det passer til den præcise målgruppe. Det vil blive modtaget med glæde af kunden, og opfattes som en opfyldelse af deres behov.

Det kræver dog lidt forarbejde at lære sin målgruppe at kende. Det bedste man som virksomhed kan gøre er at observere på eksempelvis sociale medier. På den måde kan man skabe sig et indtryk af konkurrenter, kunder og deres måde at kommunikere på.

Derudover kan man benytte statistik værktøjet Google Analytics, som kan fortælle noget om alt lige fra køn og alder og til interesser og hvor og hvornår de konverterer. Der er altså rig mulighed for at sætte sig ind i målgruppens adfærd, behov og måde at kommunikere på. Det er altså sammen noget, der er vigtigt at vide, når man skal lægge den helt rigtige content marketing strategi.

Godt indhold og god tilstedeværelse går hånd i hånd

Når man snakker om content marketing, bliver der næsten altid nævnt, at det er godt indhold. En stor del af denne form for online markedsføring er nemlig evnen til at formidle godt skriftligt indhold. Det kræver dog bare, at det gode indehold bliver distribueret på den rigtige måde og på den rette kanal, hvor målgruppen er til stede. Det kræver altså en aktiv indsats, når det gode content skal spredes.

Se mulighederne

laeg-den-rette-content-marketing-strategi-400x300Content marketing er kæmpe stort inden for markedsføringsbranchen. Det er efterhånden let som borger at fravælge reklamer både i postkassen og på TV. Igennem content marketing når man ud til målgruppen på en anden måde og måske endda på de tidspunkter, hvor deres parader er nede.

Derudover er det med at se mulighederne i det content marketing man har udarbejdet. Et grundlæggende stykke godt indhold, kan sagtens distribueres af flere omgange på forskellige kanaler. Få rettelser kan gøre, at det samme content kan benyttes til en linkbuilding artikel, en pressemeddelelse og et nyhedsbrev. Det handler altså om at se mulighederne i det content marketing, man udarbejder.

Så snart man har overblik over content indsatsen fremadrettet i form af formål, målgruppe, distributionskanaler samt er klar over mulighederne mangler man kun af planlægge hvilket indhold eksempelvis linkbuilding artiklerne skal indeholde, og på hvilke kanaler, de skal distribueres. En content-plan kan bestå af eksempelvis:

  • Emner til artikler
  • Indhold
  • Tidspunkt for publicering
  • Hvem er ansvarlig for hvilket indhold og publicering

Med en veldefineres strategi og content-plan bliver fokus på indsatsen bevaret og giver en langt bedre indsigt i hvad content marketing gør, og hvornår der bliver skabt trafik og konverteringer. På den måde er det også nemmere at udarbejde en content-plan fremadrettet, da man har erfaret hvilke indsatser, der har givet stor effekt.